بهبود فرآیند ساخت بر مبنای مفاهیم تولید ناب و استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 Ph.D. Student of Construction Engineering and Management, School of Civil Engineering, University of Semnan,

2 Assistant Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, School of Civil Engineering, University of Semnan

10.24200/j30.2020.55765.2773

چکیده

در روش های برنامه ریزی متداول و سنتی در پروژه ها فرض بر اجرای فعالیت ها بر مبنای سیستم مبتنی بر فشار (شروع فعالیت ها در زودترین زمان ممکن) می باشد. سیستم های سنتی برنامه ریزی مبتنی بر فشار اغلب منجر به انواع ضایعات در پروسه ساخت می شوند که به دلیل توزیع نادرست منابع می باشد. ضایعات ایجاد شده در پروسه ساخت می توانند موجب تاثیرات منفی نظیر افزایش زمان، هزینه و انتشار آلاینده ها گردد.

در این مقاله مفاهیم تولید ناب نظیر برنامه ریزی کششی، استاندارد کردن پروسه ساخت و پیاده سازی مفهوم سوپرمارکت، جهت شناسایی و رفع انواع ضایعات و همچنین گلوگاه های پروسه ساخت در فرآیند برنامه ریزی پروژه های عمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت ارزیابی روش های برنامه ریزی مبتنی بر تولید ناب، شبیه سازی پیشامد گسسته سناریوهای مختلف مبتنی بر مفاهیم تولید ناب، در قالب مطالعه موردی پروژه بتن ریزی فونداسیون پروژه مجتمع تجاری صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancing Construction Process Employing Lean Principles and Discrete Event Simulation

نویسندگان [English]

  • khashayar aseyedesmaeili 1
  • Hosein Taghaddos 2
  • Mohammad saeid Karimi 3
1 Ph.D. Student of Construction Engineering and Management, School of Civil Engineering, University of Semnan,
2 School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, School of Civil Engineering, University of Semnan
چکیده [English]

Traditional push-based planning systems often results in several types of waste due to mainly improper distribution of resources. Waste may have several adverse effects on a project, including the increases in cost, duration, and emission. Thus, the practitioners and researchers have provided various lean production tools such as pull concept, implementation of supermarket concepts and standardization to reduce waste and to enhance the execution process. Although researchers have attempted to transfer some lean manufacturing principles to the construction industry in the last two decades, the employment of some lean concepts (e.g., pull, standardization) in the construction has been challenging. On the other hand, employing a lean concept before the construction phase can be beneficial in identifying the waste of execution process and subsequently reducing time and cost the project. To evaluate the performance of lean concept scenarios before the construction phase, it seems necessary to employ a promising tool that can anticipate the various aspect of the execution process, including resource utilization, time, cost, and process waste. Many researchers demonstrated the capability of Discrete Event Simulation (DES) to evaluate the implementation of optimal alternatives in executive process planning. The traditional concept of lean manufacturing is borrowed in the current study to identify some sorts of wastes and existing bottlenecks over the executive steps of a construction process. However, due to difficulties in applying lean manufacturing on construction projects, this study proposes a simulation-based framework to evaluate various types of waste in the current situation before the commerce of the construction phase to enhance the future state in the construction industry. Such a hybrid framework integrating DES with lean concepts has been rarely used in the current and future planning phase of construction projects to evaluate the existing plan. The proposed approach is applied successfully on an actual construction case study in Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete Event Simulation (DES)
  • Lean Construction
  • Pull Concepts
  • Standardization, Supermarket