نویسنده = وحید شاه حسینی
ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد پروژه‌های ساخت از منظر ذی‌نفعان

دوره 38.2، شماره 4.2، اسفند 1401، صفحه 83-93

10.24200/j30.2022.60658.3115

سید علیرضا فاطمی؛ اقبال شاکری؛ وحید شاه حسینی


تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در انگیزش مهندسان فعال در صنعت ساختمان

دوره 37.2، شماره 4.2، اسفند 1400، صفحه 59-70

10.24200/j30.2021.2294.2933

حسین حجرالاسودی؛ عسل آغاز؛ وحید شاه حسینی


چالش‌های پیش رو در بهره‌گیری از روش «تحویل یک‌پارچه‌ی اقلام پروژه» در ایران

دوره 33.2، شماره 1.2، خرداد 1396، صفحه 129-135

10.24200/j30.2017.1110

محمدحسن سبط؛ وحید شاه حسینی؛ حسین حجرالاسودی


بهره‌گیری از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یک‌پارچه‌ی اقلام پروژه

دوره 33.2، شماره 1.1، خرداد 1396، صفحه 129-135

10.24200/j30.2017.2454

وحید شاه حسینی؛ محمدحسن سبط؛ حسین حجرالاسودی