نویسنده = علی کاوه
تعداد مقالات: 7
2. تولید توابع شتاب زمان دوام با استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم‌های بهینه‌سازی

دوره 2-30، شماره 1.2، بهار 1393، صفحه 117-124

علی کاوه؛ وحیدرضا مهدوی داهوئی


3. تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی و ویولت‌ها

دوره 2-28، شماره 3، بهار 1391، صفحه 79-88

خسرو برگی؛ علی کاوه؛ کارو لوکس؛ حسین رحامی


4. بهینه‌یابی دکل‌های انتقال نیرو به‌کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی

دوره 24، شماره 46.1، زمستان 1387، صفحه 73-84

علی کاوه؛ یعقوب قلی پور؛ حسین رحامی


5. روش سریع برای محاسبه‌ی تقریبی ضریب بار بحرانی قاب‌های مستوی

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 65-75

علی کاوه؛ محمدرضا فرمانبر


6. شبکه‌‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان (2)

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 67-78

علی کاوه؛ حسین یوسف‌پور


7. شبکه‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 26-33

علی کاوه؛ حسین یوسف‌پور