نویسنده = علیرضا حاجیانی بوشهریان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر افزودنی سدیم هیدروکسید بر خصوصیات مقاومتی و دوام بتن خود متراکم دارای سنگدانه های سولفاتی در محیط سولفاته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j30.2021.55938.2811

علیرضا حاجیانی بوشهریان؛ حامد ابطحی


2. بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه یی آلوده به نفت خام و نفت گاز

دوره 36.2، شماره 2.2، تابستان 1399، صفحه 151-158

10.24200/j30.2019.52129.2456

علیرضا جوکار؛ علیرضا حاجیانی بوشهریان


3. بررسی تجربی اثر آلاینده های نفتی در سختی خاک های ماسه یی (مطالعه موردی: ماسه ی انزلی)

دوره 34.2، شماره 4.1، زمستان 1397، صفحه 47-54

10.24200/j30.2019.1430

ایمان طالب زاده؛ علیرضا حاجیانی بوشهریان


4. بررسی رفتار تنش ـ اتساعی ماسه‌ی انزلی

دوره 31.2، شماره 1.2، بهار 1394، صفحه 13-20

علیرضا حاجیانی بوشهریان؛ مهدی ویس کرمی؛ علیرضا وثوقی؛ مقداد حمیدزاده