نویسنده = علیرضا خالو
تخمین عرض مؤثر دیوارهای برشی بتنی L-شکل با استفاده از روش رگرسیون گیری EPR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60850.3125

هاتف عبدوس؛ علیرضا خالو؛ محمد طبیعی


بررسی مشکلات تحلیلی دال‌های پس‌کشیده‌ی بتنی به کمک تحلیل اجزای محدود

دوره 2-28، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 109-118

علیرضا خالو؛ محمدرضا جوانمردی


بتن سولفوره

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 88-89

علیرضا خالو