نویسنده = علی لکی روحانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار بُرشی ماسه مسلح به ژئوتکستایل با تأکید بر ناحیه بُرش

دوره 34.2، شماره 2.1، تابستان 1397، صفحه 99-108

10.24200/j30.2018.1345

علی لکی روحانی؛ محمد بهره دار؛ سیدمسعود حسینی


3. اثرات تراکم‌پذیری سیال و مجاورت با گمانه بر شروع و گسترش ترک هیدرولیکی

دوره 25، شماره 48.1، تابستان 1388، صفحه 31-36

علی لکی روحانی؛ احمد فهیمی فر