نویسنده = رضا ذاکری
تعداد مقالات: 3
مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57689.2927

محمدجواد صفاریان؛ هادی محمدزاده رومیانی؛ حمیدرضا رازقی؛ رضا ذاکری؛ حامد آبده کیخا


بررسی رفتار بار - نشست مخلوط خاک و خرده لاستیک

دوره 35.2، شماره 2.1، شهریور 1398، صفحه 123-132

10.24200/j30.2018.2116.2093

رضا ذاکری؛ سید ناصر مقدس تفرشی