کلیدواژه‌ها = M‌O‌D‌I‌S
تعداد مقالات: 2
مطالعه کیفیت هوا در مناطق غرب و جنوب غرب کشور براساس محصولات ضخامت نوری سنجنده ی MODIS

دوره 32.2، شماره 1.2، خرداد 1395، صفحه 91-97

ساویز صحت کاشانی؛ غلامعلی کمالی؛ مجید وظیفه دوست؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی