تاثیر تغییر سیاست قیمت‌گذاری محدوده طرح ترافیک بر انتخاب وسیله سفر، نمونه موردی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از سیاست‌های مطرح در زمینه مدیریت تقاضای حمل‌ونقل، قیمت‌گذاری تراکم است که برآورد و پیش‌بینی تأثیرات آن از جمله انتخاب وسیله، مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، اثرات یک سیاست جدید قیمت‌گذاری (اخذ عوارض به صورت ساعت-‌مبنا) مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اطلاعات رجحان بیان‌شده 1588 نفر از کاربران محدوده طرح ترافیک شهر تهران طی مصاحبه‌ای حضوری دریافت و به منظور مدل‌سازی رفتار این افراد در مواجهه با سیاست جدید قیمت‌گذاری (ساعت-‌مبنا)، از مدل لوجیت چندگانه استفاده شد. با توجه به نتایج مدل پرداخت‌شده ، با اعمال سناریوی ساعتی 2000 تومان، حدود 22 درصد از کاربران خودروی شخصی، شیوه سفر خود را به سایر شیوه‌ها از جمله: همگانی (مترو/ اتوبوس)، تاکسی، اسنپ، و موتورسیکلت تغییر خواهند داد. از این میزان، حدود 12 درصد افراد، حمل‌ونقل همگانی را ترجیح داده و موجب افزایش سهم این شیوه در سفرهای روزانه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of congestion pricing policy change on mode choice, case of Tehran

نویسندگان [English]

  • eslam hamrang ghoortlar 1
  • Amir Reza Mamdoohi 2
1 Transportation Planning, Civil and Environmental Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Transportation Planning Dept., Civil & Envi. Eng. Faculty, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Transportation demand management policies are of the most important ways to reduce traffic congestion in cities and make transport infrastructures more efficient. One of the important policies in this field is congestion pricing, which has been considered by various researchers to estimate and predict its effects, including modal shift. In the present study, the effects of a new pricing policy on the traffic area of Tehran city, namely, the acquisition of hourly basis tolls from personal vehicles entering this area, are studied. In this regard, stated preference information was received from 1588 users of this city-wide area that could use personal vehicles for traffic in the area, through in-person interviews. In order to model their behavior in the face of the new pricing policy (hourly basis), multiple logit model was used. According to the results of the calibrated models, with the implementation of the 2000-Tomans hourly scenario, about 22% of people entering the area with personal vehicles are going to shift their travelling mode to other modes including: public (metro / bus), taxi, snap, and motorcycle. Of this, about 12% of people prefer the public transportation and will increase the share of this mode on daily trips. The Traffic Estimator's elasticity Analysis showed that with an increase of 1% in the average cost of the traffic plan in the utility function of the alternatives for changing the way of travel and other changes (cancellation of travel, change of destination to outside the range, travel deferring to the weekend), the probability of choosing these alternatives increases 0.77% and 0.61%, respectively. Furthermore, based on the analysis of the marginal effects of the traffic plan price variable, with an increase of 1,000 Tomans of the average cost of the traffic plan in alternatives’ utility function for changing the way of travel and other changes, the probability of choosing these alternatives increases by 0.013 and 0.005, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • congestion pricing
  • modal shift
  • elasticity
  • cordon
  • discrete choice models