نویسنده = علی بخشی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی آزمایشگاهی دیوار خشتی با ملات مسلح شده با کاه تحت کشش قطری

دوره 32.2، شماره 3.2، پاییز 1395، صفحه 65-73

اصغر وطنی اسکویی؛ محمد افضلی؛ محمدرضا مددی پور؛ علی بخشی


3. تحلیل پارامتریک خطوط لوله‌ی فولادی مدفون در تقاطع گسل‌های فعال

دوره 2-28، شماره 3، بهار 1391، صفحه 99-107

وهاب بلوردی؛ علی بخشی؛ محمد تتنکابنی


4. بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 21-27

محمدتقی کاظمی؛ مسعود حسین زاده اصل؛ علی بخشی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی؛ ثریا اقبالی