نویسنده = محمد کرمانشاه
تعداد مقالات: 5
1. «چندسیاستی» رویکردی نوین در مدیریت تقاضای حمل‌ونقل شهری

دوره 2-27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 23-31

میقات حبیبیان؛ محمد کرمانشاه


2. کاربرد شبکه‌ی عصبی مصنوعی در مدل‌های انتخاب وسیله

دوره 25، شماره 51.1، زمستان 1388، صفحه 11-18

مرضیه فراست؛ محمد کرمانشاه


3. بررسی میزان تمایل به پرداخت قیمت بنزین

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 13-20

پوریا علیمردانی؛ محمد کرمانشاه