نویسنده = محمود حسنلو راد
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی رفتار بیرون‌کششی ژئوگرید مدفون در خاک ماسه‌ای یکنواخت تحت اثر بارهای استاتیکی، تناوبی و پساتناوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54486.2644

علی ماهیگیر؛ علیرضا اردکانی؛ محمود حسنلوراد


2. تحلیل رفتار شمع – ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 32.2، شماره 3.1، پاییز 1395، صفحه 71-78

فرزانه حامدی؛ محمود حسنلوراد؛ محسن حسنلو راد


3. بررسی اصطکاک منفی در شمع قائم و مایل منفرد با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 31.2، شماره 3.1، پاییز 1394، صفحه 31-37

محمدمهدی حاجی طاهری ها؛ محمود حسنلو راد؛ ابوالفضل اسلامی