تعداد مقالات: 1753
304. طراحی کنترل‌کنندهی تکه‌تکه‌ی H برای سیستم‌های تکه‌یی مستوی

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، زمستان 1388، صفحه 11-19

بهروز مولائی؛ محمد موبد


305. تأثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیرخطی ـ لرزه‌یی اتصالات تیر ـ ستون میانی

دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 21-28

مرتضی فلاح زیارانی؛ عباسعلی تسنیمی؛ محمدتقی احمدی


306. اثرات تراکم‌پذیری سیال و مجاورت با گمانه بر شروع و گسترش ترک هیدرولیکی

دوره 25، شماره 48.1، تابستان 1388، صفحه 31-36

علی لکی روحانی؛ احمد فهیمی فر


309. تخصیص پهلوگیر در بنادر کانتینری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2-26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-27

عباس بابازاده؛ سیدرضا سیدعلیزاده گنجی


310. مدل‌سازی اجزاء محدود ستون‌های مستطیلی بتن مسلح تقویت شده با FRP

دوره 23، شماره 40.1، زمستان 1386، صفحه 19-26

ساسان عشقی؛ وحید زنجانی زاده


313. بهینه‌سازی فرایند جفت‌شدن اکسایشی متان (OCM) با کاتالیست پروسکایت و مدل‌سازیسینتیکی سطرجدید فرایند توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 15-24

شهرناز مختاری؛ علی وطنی؛ نسترن رزمی فاروجی؛ وحید اسلامی منش


314. تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، بهار 1387، صفحه 13-19

علیرضا رحیمی؛ حسن پهلوان زاده


316. فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 3-7

حسن غفوری فرد؛ مسعود کامران


319. طرح و تحلیل الگوریتم‌های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه‌ریزی خطی روی فضا‌های حقیقی و صحیح

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 13-20

نظام‌الدین مهدوی امیری؛ مجید ادیب؛ حمید اسمعیلی


320. حل مسئله‌ی تخصیص هواپیما به پرواز با روش (SA)

دوره 20، شماره 27، تابستان 1383، صفحه 10-18

سیدعلیرضا سیدوکیلی؛ هدایت ذکایی آشتیانی


321. بررسی بهسازی و سرعت سردشدن آلیاژ آلومینیم AS5U3G

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 15-21

حسن سعید‌ی‌نیا؛ سعید شبستری؛ سعید سعیدی‌نیا


322. بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 3-6

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


323. مطالعه‌ی اثر برخی از عناصر آلیاژی برمقاومت خوردگی آلیاژ های مغناطیسی Nd-Fe-B تف جوشی شده

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 11-17

علی دادو؛ سیدحمیدرضا مداح حسینی


324. استخراج مکان حسگر‌ها در آرایه‌های با قدرت تفکیک زیاد به کمک حد کرامر - راو

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 11-19

محمد عسگری


325. بررسی اثر سرعت وزش باد برتبخیر از سطح مخزن چاه نیمه سیستان به روش دالتونی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 13-20

پیمان دانش‌کارآراسته؛ مسعود تجرشی؛ مجید میرلطیفی