خلاصه مقالات به انگلیسی

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تیر 1378، صفحه 88-85


معرفی کتاب

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 91-93


معرفی کتاب

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 91-94


معرفی کتاب

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 93-97


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 96-93


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 19، شماره 23، فروردین 1382، صفحه 100-100


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 27، تیر 1383، صفحه 101-104


بررسی تغییرات مقاومت فشاری و تخلخل در هسته‌ی سازه‌های بتنی حجیم با مقاومت زیاد

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 101-109

محمود نیلی؛ امیرمسعود صالحی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 101-104


روش انرژی تعمیم‌ یافته جهت برآورد پاسخ قاب‌های خمشی فولادی تحت تحریک لرزه‌یی

دوره 2-29، شماره 3، آذر 1392، صفحه 107-115

سیدبهرام بهشتی اول؛ سیدجعفر کمالی فیروزآبادی


کاربرد روش مونته‌کارلوی تصحیح شده کوانتومی برای یک دیود تونلی تشدیدی (RTD)

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 109-113

مهدی پورفتح؛ رحیم فائز


تأثیر جداسازی لرزه‌یی بر شکنندگی لرزه‌یی تجهیزات صلب بلوکی

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 109-119

افشین کلانتری؛ ولی شهبازی


بررسی امکان استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مسائل هدایت معکوس

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 111-117

فرشاد کوثری؛ مرتضی محمدظاهری؛ سعید ایران‌نو


کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره

دوره 2-26، شماره 2، مهر 1389، صفحه 113-119

امیر حسین شهپر؛ هدایت ذکایی آشتیانی؛ عباس بابازاده


مدل‌سازی فیلتر خاکی بیولوژیکی در مقیاس پایلوت برای حذف نیترات محلول

دوره 33.2، شماره 3.1، آذر 1396، صفحه 113-123

10.24200/j30.2017.20071

محمد پروین نیا؛ سمیه سیروس پور؛ منصور پرویزی


تحلیل استاتیکی پل‌های خاکی فولادی تحت اثر بارهای اجرایی

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 117-126

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری؛ پریسا حاجی عبدالرزاق


بررسی اثر مشخصات خاک در سرعت بیشینه ذرات، ناشی از کوبش شمع با استفاده از آنالیز اجزاء محدود

دوره 31.2، شماره 4.1، اسفند 1394، صفحه 117-124

بهزاد سعیدی؛ میلاد سعیدی؛ مهدی دهستانی


بررسی اثر زئولیت در مقاومت کششی خاک ماسه یی بابلسر تثبیت شده با سیمان

دوره 33.2، شماره 1.1، خرداد 1396، صفحه 117-120

10.24200/j30.2017.1104

مجتبی عباسی؛ عیسی شوش پاشا؛ حسین ملاعباسی


راهبرد بهینه‌ی کارفرما و پیمانکار در پروژه‌ی مواجه با تأخیر، با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 121-135

احسان اله اشتهاردیان؛ رضا عباس نیا؛ جواد محمدی تقی آباد؛ علیرضا چاله کایی