داوران

فرایند داوری

 پس از دریافت مقاله و انجام بررسی های اولیه و تطابق مقاله دریافتی با ضوابط و چهارچوب مورد نظر مجله، مقاله در فرآیند بررسی محتوایی و علمی قرار می گیرد.

-  با توجه به محتوای مقاله و زمینه تخصصی آن، طبق نظر سردبیر / سردبیر تخصصی مجله، از استادان و متخصصان ذیربط داخلی و خارجی کشور، داوران انتخاب می شوند.

-  نقش داوران، همکاری با سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در بررسی محتوایی و علمی و ارتقاء کیفی مقـالات با ارائه ی نظرات مستدل علمی است.

-  داور منتخب بعد از بررسی مقالـه، آمادگی خود را در مورد پذیرش یا عدم پـذیرش داوری مقاله (به دلیل همسـو نبودن حوزه تخصصـی، کمبـود وقـت یا ...) به صورت برخط (آنلاین) اعلام می کند.

- در صورت عدم پذیرش داوری، از ایشان انتظار می رود مجله را در انتخاب داور مناسب یاری کند.

- در صورت پذیرش بررسی مقاله، داور نظرات تخصصی و اصلاحی خود را براساس مستندات علمی و به دور از اعمال نظر شخصی و سلیقه یی انجام داده و نتیجه را در مهلت مقرر به دفتر مجله منعکس می نماید.

- رعایت امانت و حفظ اطلاعات مقالات از سوی داوران لازم و ضروری است، و از آنجایی که این مرحله به صورت محرمانه انجام می شود هرگونه تماس با نویسندگان مقالات و ارائه نظرات فقط از طریق دفتر مجله انجام می شود.

برای مطالعه راهنمای داوران کلیک کنید.

 

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری نشریه مهندسی عمران شریف خواهشمند است لینک صفحه پابلونز خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در پابلونز(WOS)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com یا  edits@webofscience.com فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.


لیست داوران نشریه در سال 1401

 

 

نام  و نام خانوادگی وابستگی سازمانی پاپلونز

احمد آفتابی ثانی

مهندسی عمران – دانشگاه شیراز

Publons

عطا آقائی آرائی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

Publons

هانی اربابی

هنر و معماری – دانشگاه تربیت مدرس

Publons

علیرضا اردکانی

مهندسی عمران- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

Publons

امین ایرجی

مهندسی عمران- دانشگاه ارومیه

Publons

فردین اژدری

مهندسی عمران – دانشگاه شیراز

Publons

مرتضی اسدامرجی

مهندسی عمران، آب و محیط زیست

دانشگاه شهید بهشتی

Publons

مرتضی اسکندری قادی

مهندسی عمران – دانشگاه تربیت مدرس

Publons

محمود اکبری

مهندسی عمران- دانشگاه کاشان

Publons

آرش اکبری حامد

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی سهند

Publons

امین الوانچی

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

Publons

محمدحسین امین فر

مهندسی عمران – دانشگاه تهران

Publons

ابراهیم افسردیزج

مهندسی عمران - دانشگاه شهید مدنی

Publons

علیرضا باقری

مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی

خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

محمدحسین باقری پور

مهندسی عمران- دانشگاه شهید باهنرکرمان

Publons

علیرضا باقریه

مهندسی عمران- دانشگاه ملایر

Publons

حمید بایسته

مهندسی عمران – دانشگاه شهید بهشتی

Publons

مجید پاسبانی خیاوی

مهندسی عمران – دانشگاه محقق اردبیلی

Publons

حسین پرستش

مهندسی عمران – دانشگاه علم و صنعت

Publons

محمدسیروس پاکباز

مهندسی عمران – دانشگاه شهید چمران

Publons

مجید پرچمی جلال

معماری – دانشگاه تهران

Publons

مجید پورامینیان

مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

Publons

عباس پوردیلمی چوگانی

مهندسی عمران – دانشگاه دامغان

Publons

مهدی پنجی

مهندسی عمران- دانشگاه زنجان

Publons

اکبر چشمی

مهندسی زمین شناسی - دانشگاه تهران

Publons

علی جوهری

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شیراز

Publons

محمدرضا چناقلو

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی سهند

Publons

علیرضا حاجیانی بوشهریان

مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

Publons

عبدالحسین حداد

مهندسی عمران- دانشگاه سمنان

Publons

عباس حق الهی

مهندسی عمران – دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

سیدمهدی حسینیان

مهندسی عمران – دانشگاه بوعلی سینا

Publons

یوسف حسین زاده

مهندسی عمران – دانشگاه تبریز

Publons

هیثم حیدرزاده

مهندسی عمران- دانشگاه شهرکرد

Publons

علی حدیدی

مهندسی عمران- دانشگاه تبریز

Publons

مهدی حمیدی

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی بابل

Publons

علی حیدری

مهندسی عمران- دانشگاه شهرکرد

Publons

سعیدرضا خداشناس

مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

جهانگیر خزائی

مهندسی عمران- دانشگاه رازی کرمانشاه

Publons

احسان خجسته فر

مهندسی عمران- دانشگاه رفسنجان

Publons

حامد خضرزاده

مهندسی عمران- دانشگاه تربیت مدرس

Publons

نادر خواجه احمد عطاری

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

Publons

رسول دانشفراز

مهندسی عمران- دانشگاه مراغه

Publons

شاهین دبیریان

مهندسی عمران – دانشگاه اصفهان

Publons

علی درخشانی

مهندسی عمران – دانشگاه شاهد

Publons

مهدی دستورانی

مهندسی عمران- دانشگاه بیرجند

Publons

حمید رحمانی

مهندسی عمران – دانشگاه زنجان

Publons

امیرعباس رصافی

مهندسی عمران- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

Publons

فریدون رضایی

مهندسی عمران-دانشگاه بوعلی سینا

Publons

امیرحسین رضائی فرعی

مهندسی عمران - دانشگاه شهید مدنی

Publons

رضا رضوانی

مهندسی عمران- دانشگاه گیلان

Publons

مصطفی رضوانی

مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی

خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

غلامرضا زمانی اهری

مهندسی عمران- دانشگاه ارومیه

Publons

مصطفی زمانیان

مهندسی عمران- دانشگاه شهید بهشتی

Publons

امیر ساعدی داریان

مهندسی عمران – دانشگاه شهید بهشتی

Publons

سیدفضل اله ساغروانی

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

ابوالفضل سلطانی

مهندسی عمران- دانشگاه شهید رجایی

Publons

نوید سیاه پلو

مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی قم

Publons

مهدی سلیمانی

مهندسی عمران – دانشگاه اراک

Publons

ایرج سعید پناه

مهندسی عمران- دانشگاه زنجان

Publons

مجید شالفروش

مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت

Publons

محمدرضا شکاری

مهندسی عمران- دانشگاه یاسوج

Publons

بهزاد شکسته بند

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی ارومیه

Publons

یزدان شمس ملکی

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی کرمانشاه

Publons

عبدالرضا شیخ الاسلامی

مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت

Publons

حمید صفاری

مهندسی عمران – دانشگاه شهید بهشتی

Publons

محمدحسین طالب پور

مهندسی عمران- دانشگاه دامغان

Publons

مسعود عامل سخی

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی قم

Publons

ابوالفضل عرب زاده

مهندسی عمران – دانشگاه تربیت مدرس

Publons

یعقوب علیپوری

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی

خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

جعفر عسگری

مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

جعفر عسگری مارنانی

مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

Publons

علی عسگری

مهندسی عمران- دانشگاه مازندران

Publons

فواد فرحانی

مهندسی مکانیک- دانشگاه سازمان

پژوهش های علمی و صنعتی ایران

Publons

حامد فرشباف آقاجانی

مهندسی عمران- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Publons

دکتر مهدی فلاح تفتی

مهندسی عمران- دانشگاه یزد

Publons

مازیار فهیمی فرزام

مهندسی عمران – دانشگاه مراغه

Publons

پرویز قدوسی

مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت

Publons

مجید قلهکی

مهندسی عمران- دانشگاه سمنان

Publons

هوشنگ کاتبی

مهندسی عمران – دانشگاه تبریز

Publons

امین کشاورز

مهندسی عمران- دانشگاه خلیج فارس

Publons

رضا کامکار

مهندسی عمران- دانشگاه شهرکرد

Publons

مهدی کماسی

مهندسی عمران- دانشگاه آیت اله بروجردی

Publons

محمدطاهر کمالی

مهندسی عمران- دانشگاه هرمزگان

Publons

سیدسینا کورهلی

مهندسی عمران= دانشگاه شهید مدنی

Publons

رضا گلشن خواص

مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت

Publons

محمدعلی لطف الهی یقین

مهندسی عمران- دانشگاه تبریز

Publons

یعقوب محمدی

مهندسی عمران- دانشگاه محقق اردبیلی

Publons

محمدحسن محمودی

معماری و شهرسازی- دانشگاه هنر

Publons

علیرضا ماهپور

مهندسی عمران- دانشگاه شهید بهشتی

Publons

علیرضا مرتضایی

مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

Publons

مهدی مظاهری

مهندسی عمران- دانشگاه تربیت مدرس

Publons

علیرضا معززی مهرطهران

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

Publons

مجتبی مغربی

مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

امیررضا ممدوحی

مهندسی عمران- دانشگاه تربیت مدرس

Publons

سیدناصر مقدس تفرشی

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی

خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

حسن مقدم

مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

سیدحسین مهاجری

مهندسی عمران- دانشگاه خوارزمی

Publons

علی منصوری

مهندسی عمران- دانشگاه قوچان

Publons

حسن مومیوند

مهندسی معدن- دانشگاه ارومیه

Publons

علی نیکخو

مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت

Publons

حسین نقاش طوسی

دانشکده معماری – دانشگاه تهران

Publons

امید نعیمی فر

مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

Publons

محمود واعظی نژاد

مهندسی عمران- دانشگاه ولی عصر رفسنجان

Publons

غلامرضا هوایی

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

علی اکبر یحیی آبادی

مهندسی عمران- دانشگاه بجنورد

Publons

حسن یوسفی

مهندسی عمران- دانشگاه تهران

Publons