داوران

فرایند داوری

 پس از دریافت مقاله و انجام بررسی های اولیه و تطابق مقاله دریافتی با ضوابط و چهارچوب مورد نظر مجله، مقاله در فرآیند بررسی محتوایی و علمی قرار می گیرد.

-  با توجه به محتوای مقاله و زمینه تخصصی آن، طبق نظر سردبیر / سردبیر تخصصی مجله، از استادان و متخصصان ذیربط داخلی و خارجی کشور، داوران انتخاب می شوند.

-  نقش داوران، همکاری با سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در بررسی محتوایی و علمی و ارتقاء کیفی مقـالات با ارائه ی نظرات مستدل علمی است.

-  داور منتخب بعد از بررسی مقالـه، آمادگی خود را در مورد پذیرش یا عدم پـذیرش داوری مقاله (به دلیل همسـو نبودن حوزه تخصصـی، کمبـود وقـت یا ...) به صورت برخط (آنلاین) اعلام می کند.

- در صورت عدم پذیرش داوری، از ایشان انتظار می رود مجله را در انتخاب داور مناسب یاری کند.

- در صورت پذیرش بررسی مقاله، داور نظرات تخصصی و اصلاحی خود را براساس مستندات علمی و به دور از اعمال نظر شخصی و سلیقه یی انجام داده و نتیجه را در مهلت مقرر به دفتر مجله منعکس می نماید.

- رعایت امانت و حفظ اطلاعات مقالات از سوی داوران لازم و ضروری است، و از آنجایی که این مرحله به صورت محرمانه انجام می شود هرگونه تماس با نویسندگان مقالات و ارائه نظرات فقط از طریق دفتر مجله انجام می شود.

برای مطالعه راهنمای داوران کلیک کنید.

 

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری نشریه مهندسی عمران شریف خواهشمند است لینک صفحه پابلونز خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در پابلونز(WOS)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.


لیست داوران نشریه در سال 1401

نام  نام خانوادگی وابستگی سازمانی  لینک پابلونز
امیرعباس رصافی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) Publons
عباس پوردیلمی چوگانی گروه مهندسی عمران، دانشگاه دامغان Publons
مصطفی رضوانی شریف (برقی) استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Publons
فرهاد بهنام فر استاد دانشگاه صنعتی اصفهان Publons
فردین اژدری خانکهدانی دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه آزادشیراز Publons
مجید شالفروش دکتری تخصصی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
شاهین دبیریان گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران. Publons
عبدالرضا شیخ الاسلامی دکتری مهندسی حمل و نقل/عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
جهانگیر خزائی هیات علمی دانشگاه رازی Publons
جعفر عسگری مارنانی عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی Publons
مجید قلهکی استاد، دانشکده مهندسی عمران، سمنان Publons
امیررضا ممدوحی گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس Publons
مصطفی زمانیان دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست،  دانشگاه شهید بهشتی Publons
وهب توفیق دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف Publons
محمد حسین ادیب راد هیات علمی/ دانشگاه رازی Publons
ابوالفضل عرب زاده عضو هیئت علمی/دانشگاه تربیت مدرس Publons
حامد خضرزاده استادیار گروه مهندسی عمران -سازه دانشگاه تربیت مدرس تهران Publons
محمد رضا چناقلو هیات علمی گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند،
شهر جدید سهند، تبریز، ایران
Publons
مهدی کماسی استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی(ره) Publons
علی منصوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان Publons
یعقوب محمدی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی Publons
حسین نقاش طوسی معماری - دانشگاه تهران Publons
امین الوانچی دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف Publons
محمدحسین محمودی ساری گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران Publons
محمد کاظم شربتدار دانشگاه سمنان Publons
علیرضا حاجیانی بوشهریان عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز Publons
امیر ساعدی داریان گروه سازه و زلزله، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Publons
نادر هویدایی دانشکده فنی مهندسی گروه عمران - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Publons
نوید سیاه پلو معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، استادیار گروه آموزشی عمران، موسسه آموزشی عالی جهاددانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران Publons
علی اکبر یحیی آبادی عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بجنورد Publons
مجید پاسبانی خیاوی هیئت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی Publons
احمد آفتابی ثانی گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران Publons
بهزاد شکسته بند گروه عمران، دانشکدة فنی، دانشگاه صنعتی ارومیه Publons
ابراهیم افسردیزج دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Publons
رضا کامگار دانشگاه شهرکرد، دانشکده ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، اتاق 57 Publons
حامد صادقی دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف Publons
امیر اکبری گرکانی استادیار گروه پژوهشی سازه های صنعت برق - پژوهشگاه نیرو Publons
هوشنگ کاتبی عضو هیات علمی/ دانشگاه تبریز Publons
محمد حسین طالب پور دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران Publons
یزدان شمس ملکی دانشگاه صنعتی کرمانشاه Publons
علی جوهری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز Publons
علیرضا مرتضایی مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه‌ای و بتن توانمند، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران Publons
حسن یوسفی قلعه جوق دانشکده فنی - گروه مهندسی عمران - دانشگاه تهران Publons
موسی محمودی صاحبی عضو هیئت علمی Publons
حسن ملکی تبار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
هادی فتاحی دانشکده مهندسی علوم زمین- دانشگاه صنعتی اراک Publons
حسن مومیوند دانشیار گروه مهندسی معدن  دانشگاه ارومیه Publons
اکبر چشمی دانشیار بخش  زمین شناسی مهندسی، دانشکده زمین شناسی ،  پردیس علوم، دانشگاه تهران Publons
علی لکی روحانی دانشگاه زنجان Publons
حمید رحمانی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان Publons
علیرضا باقری دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Publons
سید محمود واعظی نژاد گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ولی عصر رفسنجان،کرمان، ایران Publons
رسول دانشفراز استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران. Publons
علی درخشانی دانشگاه شاهد Publons
محمدحسین امین فر دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز Publons
علی نیکخو دانشگاه علم و فرهنگ ایران Publons
سید روح الله حسینی واعظ دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم Publons
علی حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد Publons
فریدون رضایی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا Publons
مازیار فهیمی فرزام گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران Publons
محمدرضا احدی پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی Publons
محمود ملکوتی علون آبادی گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشگده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران Publons
یعقوب علیپوری استادیار، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران Publons
سید مهدی حسینیان عضو هیلات علمی- دانشگاه بوعلی سینا Publons
مهدی فلاح تفتی دانشیار دانشکده عمران دانشگاه یزد Publons
سیدمحمدحسین دهناد مهندسی عمران- دانشگاه قم Publons
امیرحسین باغستانی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی Publons
علیرضا معززی مهر طهران دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران Publons
مرتضی اسکندری قادی عضو هئیت علمی دانشگاه تهران Publons
عبدالحسین حداد عضو هیات علمی دانشگاه سمنان Publons
عبدالغور خادم الرسول دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران Publons
حسین رحامی دانشکده علوم مهندسی, دانشگاه فنی دانشگاه تهران Publons
فریدون امیدی نسب دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه لرستان Publons
مجید پورامینیان استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران Publons
مهدی سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه اراک Publons
حسن مقدم استاد دانشگاه صنعتی شریف Publons
مجید پرچمی جلال دانشیارگروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران Publons
مجتبی عزیزی گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Publons
هانی اربابی گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Publons
محمد سیروس پاکباز شهیدچمران اهواز Publons
امیر حسن رضایی فرعی استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Publons
حمید بایسته استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید بهشتی Publons
غلام مرادی گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Publons
سیدشهاب حسنی نسب دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه رازی کرمانشاه Publons
حمید شیرمحمدی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه  ارومیه Publons
سید سینا کورهلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Publons
غلامرضا زمانی اهری دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه ارومیه Publons
سید علی اصغر حسین زاده هیات علمی/دانشگاه گلستان Publons
غلامرضا نوری هیات علمی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی Publons
احسان دهقانی عضو هیأت علمی دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران دانشگاه قم Publons
مرتضی حسینعلی بیگی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل Publons
عباس حق اللهی دانشگاه شهید رجایی Publons
حسین پرستش دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه علم و فرهنگ Publons
وحید بروجردیان دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
جواد علامتیان مدیر گروه عمران/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد Publons
شروین ملکی شریف Publons
محمد شوشتری هیات علمی گروه عمران/ دانشگاه بوعلی سینا Publons
ابولفضل مساعدی علوم و مهدسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد Publons
محمد حسین نیک سخن دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست Publons
سعید رضا خداشناس دانشگاه فردوسی مشهد Publons
محمد شریفی پور دانشیار ژئوتکنیک،  دانشگاه رازی، Publons
وحید توفیق گروه مهندسی زلزله و ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و نقشه‌برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته Publons
علیرضا نگهدار دانشگاه محقق اردبیلی Publons
امین ایرجی دانشکده فنی خوی - دانشگاه صنعتی ارومیه Publons
مجتبی لزگی دکتر مجتبی لزگی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری گروه عمران. Publons
عباس سیوندی پور رئیس دانشکده مهندسی عمران، انشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته Publons
دکتر مهدی ماجدی اصل دکتر مهدی ماجدی اصل دانشیار دانشگاه مراغه Publons
مهدی مظاهری هیات علمی/دانشگاه تربیت مدرس Publons
سید حامد معراجی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر Publons
مهدی مهدیخانی مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران Publons
حسین پهلوان دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
آرش بهار عضو هیات علمی- گروه عمران دانشگاه گیلان Publons
سید محمد سیدپور عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه شمال Publons
قاسم پاچیده پژوهشگر پسادکتری سازه، دانشگاه صنعتی شریف Publons
محمود اکبری گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران Publons
احسان حریرچیان استادیار، موسسه مکانیک سازه، ویمر، آلمان Publons
احسان طاهری استادیار دانشکده فنی و مهندسی تربیت مدرس Publons
طاهره تقی زاده فیروجایی دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
مهدی قنبرزاده لک گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه Publons
بیتا آیتی دانشگاه تربیت مدرس Publons
مجتبی فاضلی مهندسی اب و محیط زیست- دانشگاه شهید بهشتی Publons
حسین کریمی استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - گرایش مهندسی و مدیریت ساخت - دانشگاه صنعتی امیرکبیر -  تهران - ایران Publons
مهدی نعمتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی Publons
کیاچهر بهفرنیا عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان Publons
جعفر حسن پور استادیار زمین شناسی مهندسی - دانشگاه تهران Publons
بابک ابراهیمیان گروه مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی Publons
احسان سقط فروش عضو هیئت علمی دانشگاه wits افریقای جنوبی Publons
سیدمجتبی موسوی نژاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند، ایران Publons
کیوان صادقی گروه فنی و مهندسی، دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا Publons
مسعود ضیایی استادیار، مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه سراسری گرمسار Publons
مجتبی قاسمی استادیار گروه عمران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران. Publons
حسین خزیمه نژاد دانشیار
دانشکده:کشاورزی
گروه:علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
Publons
امین شمس استادیار گروه آموزشی عمران - آب  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان Publons
سید ناصر مقدس تفرشی استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Publons
حمید رضا صبا استادیار پایه 27 دانشگاه تفرش- تفرش - ایران Publons
عباس قدمی بدرلو گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران Publons
امیرحسین صادقپور عضو هیأت علمی، دانشگاه کاشان Publons
احمد خدادادی   Publons
نادر مختارانی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس Publons
رسول عالی پور گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد Publons
محمد رضا حمیدیان گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران Publons
مژده زرگران 4- دانشیار، بخش سازه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی Publons
عطا حجت کاشانی استادیار کروزه عمران-سازه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران جنوب)
استاد مدعو گروه مهندسی عمران،دانشکده عمران،دانشگاه
Publons
علی قربانی عضو هیئت علمی - دانشگاه گیلان- دانشکده فنی Publons
توحید اخلاقی دانشیار- مهندسی عمران(ژئوتکنیک)- دانشگاه تبریز Publons
حمید علی الهی استادیار، گروه عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران Publons
امین بهمن پور استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Publons
امیرجواد مرادلو هیئت علمی / دانشگاه زنجان Publons
یوسف حسین زاده دانشگاه تبریز Publons
پیام اسدی دانشیار دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه صنعتی اصفهان Publons
عطا آقایی آرائی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی Publons
امیر مدرس استاد گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل Publons
میثم فدایی عضو هیات علمی،‌دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات Publons
محمد رضا آروین استادیار گروه مهندسی عمران/ دانشگاه فسا Publons
مجتبی مغربی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد Publons
محمود عدالتی دانشگاه ایلام، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران Publons
فرج ا... عسگری   Publons
مسعود رابطی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج Publons
سعید غفارپور جهرمی گروه آموزشی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی Publons
پویا زکیان دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک Publons
وحید رضا اوحدی دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیئت علمی، دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی وابسته Publons
حسن شرفی دانشگاه رازی کرمانشاه Publons
رضا ضیایی موید گوره مهندسی عمران-دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) Publons
علی محمد رجبی دانشگاه تهران Publons
بیت اله بدرلو عضو هیات علمی و استادیار سازه دانشگاه صنعتی قم Publons
علیرضا فیروزفر گروه عمران ،دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران Publons