مجله ی علمی و پژوهشی «شریف» توسط مؤسسه انتشاراتی اسپیرینگر آنلاین شد

مجله ی علمی و پژوهشی «شریف» توسط مؤسسه انتشاراتی اسپیرینگر آنلاین شد

مجله ی علمی و پژوهشی «شریف» به عنوان اولین مجله ی فارسی از ابتدای سال 2012 میلادی، توسط  مؤسسه انتشاراتی اسپرینگر(Springer) آلمان، دریک بازه زمانی، برخط (آنلاین) شد و در اختیار استادان و پژوهشگران ایرانـی و فارسی زبانان سراسر دنیا قرار گرفت.