اهداف و چشم انداز

اهداف

مجله مهندسی عمران شریف، از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف است که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه ی پژوهش های علمی، فنی و تخصصی در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه ی مجموعه یی مفید است. این مجله در سال 1383 بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جرگه مجلات معتبر علمی کشور پیوست.

 

محورهای موضوعی نشریه

 • مهندسی سازه؛
 • مهندسی مواد؛
 • مهندسی ساحل و بندر؛
 • مدیریت ساخت و ساز؛
 • مهندسی محیط زیست؛
 • مهندسی ژئوتکنیک؛
 • مهندسی بزرگراه؛
 • فناوری اطلاعات؛
 • مهندسی راه آهن؛
 • نقشه برداری و مهندسی ژئوفضایی؛
 • مهندسی حمل و نقل؛
 • مهندسی تونل؛
 • مهندسی آب.

انواع مقالات مورد پذیرش

 • مقالات اصیل پژوهشی
 • مجله ی مهندسی عمران شریف مقالاتی را که حاوی مطالب بدیع در زمینه محورهای مورد نظر بوده و در سایر مجلات به چاپ نرسیده باشد و همچنین مقالات ارائه شده در کنفرانس را پس از مطالعه و ارزیابی به چاپ می رساند.