نویسنده = جعفر کیوانی
بررسی امکان کاربرد روش «زمان دوام» در تحلیل لرزه‌یی مخازن فولادی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 59-72

کیانوش سامانی‌پور؛ ابوالحسن وفائی؛ همایون پوراستکانچی؛ جعفر کیوانی


بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی

دوره 15، 16- ویژه نامه، تیر 1378، صفحه 10-19

محمود ابوالقاسمی؛ جعفر کیوانی؛ فریدون رحیم‌زاده


گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 3-23

علی اکبر صالحی؛ جعفر کیوانی