نویسنده = محمد هادی افشار
مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته

دوره 24، شماره 42، خرداد 1387، صفحه 27-33

وحید مهران؛ محمد هادی افشار؛ احمد ملک پور


کاربرد برنامه‌ریزی غیرخطی در بهینه‌سازی طراحی شبکه‌های فاضلاب

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 3-11

محمد هادی افشار؛ محمد هادی ستوده