نویسنده = علی قنبری
تحلیل عددی اثر حفره‌ی دایره‌یی بر ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 29-35

سید ناصر مقدس تفرشی؛ امین شریف پور؛ علی قنبری


تعیین فشار شکست هیدرولیکی خاک با استفاده از سلول پیشرفته تحکیم

دوره 19، شماره 23، فروردین 1382، صفحه 53-60

علی قنبری؛ اسماعیل افلاکی؛ سیدعبدالعظیم امیر شاکرمی