نویسنده = محسن تهرانی زاده
بررسی اثرات صلبیت فونداسیون در مسیر گسلش در گسل های شیب لغز معکوس

دوره 33.2، شماره 2.2، شهریور 1396، صفحه 61-67

10.24200/j30.2017.4558

محسن تهرانی زاده؛ مهسا مرادی شقاقی


تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی سیستم دال و دیوار بتنی به‌روش ایستای غیرخطی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 95-100

محسن تهرانی زاده؛ شیما عزیززاده


طرح عملکردی سازه‌های جداسازی شده قاب خمشی فولادی بااهمیت متوسط در حوزه نزدیک به گسل

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 87-94

محسن تهرانی زاده؛ پارمیدا برومند