نویسنده = امیرحسین نمدچی
انتگرال گیری مستقیم نیمه‌صریح با پایداری نامشروط بر پایه ی روش آلفای تعمیم‌یافته

دوره 37.2، شماره 4.1، اسفند 1400، صفحه 135-145

10.24200/j30.2021.55958.2792

امیرحسین نمدچی؛ جواد علامتیان؛ حمید محمدالهی اره‌کمر


رابطه‌سازی نوین برای روش رهایی پویای جنبشی بر پایه ی درون‌یابی لاگرانژ

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 61-69

10.24200/j30.2020.53836.2603

مرتضی عباسی؛ امیرحسین نمدچی؛ جواد علامتیان