نویسنده = ایوب دهقانی
تأثیر کربنات کلسیم با پوشش نانو کربن در خصوصیات مکانیکی و دوام بتن

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 31-39

10.24200/j30.2018.1352

حمیدرضا احسانی؛ ایوب دهقانی؛ محمدصالح لباف زاده


پیش‌بینی رفتار گسیختگی شاه تیر مرکب با سخت کننده طولی و پیشنهاد روش برآورد ظرفیت برشی

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 21-32

علی اکبر حیات داودی؛ ایوب دهقانی؛ مجید قاسمی


رفتار گسیختگی و برآورد ظرفیت برشی شاه‌تیرهای مرکب بتنی-فولادی با سخت‌کننده قطری

دوره 32.2، شماره 1.2، خرداد 1395، صفحه 37-46

ایوب دهقانی؛ علی اکبر حیات داودی؛ فریبرز ناطقی الهی


بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی قاب‌های بتنی مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح کربنی(CFRP)

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 59-65

ایوب دهقانی؛ فریبرز ناطقی الهی