نویسنده = ابوالحسن وفائی
بررسی امکان کاربرد روش «زمان دوام» در تحلیل لرزه‌یی مخازن فولادی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 59-72

کیانوش سامانی‌پور؛ ابوالحسن وفائی؛ همایون پوراستکانچی؛ جعفر کیوانی


ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل خطی قاب‌های فولادی دوبعدی، در مقایسه با روش تحلیل استاتیکی

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 47-55

وحید والامنش؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفائی


کاربرد شاخص‌های خرابی در تحلیل غیر خطی قاب‌های فولادی به روش زمان دوام

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 13-21

همایون استکانچی؛ احسان کیانفر؛ ابوالحسن وفائی


پایداری دینامیکی ورق‌های ترک‌دار در لبه

دوره 20، شماره 27، تیر 1383، صفحه 30-38

مهیار جاویدروزی؛ ابوالحسن وفائی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی


اثر میراگر‌های لزج مایع در طراحی و بهسازی ساختمان‌های بتن آرمه تحت زلزله

دوره 19، شماره 23، فروردین 1382، صفحه 24-38

ابوالحسن وفائی؛ شهاب‌الدین حاتمی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ مهیار جاویدروزی


تحصیلات تکمیلی در ایران: تنگناها و راهکار‌ها

دوره 15، 16- ویژه نامه، تیر 1378، صفحه 20-24

ابوالحسن وفائی