نویسنده = رضا عباس نیا
مقاومت در برابر خرابی پیش‌رونده ساختمان‌های بتنی با شکل‌پذیری‌های مختلف

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 3-10

رضا عباس نیا؛ ابوالفضل یوسف پور اوندری


راهبرد بهینه‌ی کارفرما و پیمانکار در پروژه‌ی مواجه با تأخیر، با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 121-135

احسان اله اشتهاردیان؛ رضا عباس نیا؛ جواد محمدی تقی آباد؛ علیرضا چاله کایی