نویسنده = مریم داعی
بررسی عددی رفتار دیوارهای پانلی سبک سه بعدی تحت بارگذاری جانبی افزاینده

دوره 34.2، شماره 4.2، اسفند 1397، صفحه 83-94

10.24200/j30.2019.1452

مهران زینلیان؛ امید خواجه خباز؛ علیرضا خواجه خباز؛ مریم داعی


بررسی تأثیر هندسه‌ی فرازش در بهبود عملکرد لرزه یی گنبد دیامتیک تک لایه

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 99-110

مریم داعی؛ رحیما حقانی؛ مهرداد حجازی


آنالیز سازه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی

دوره 31.2، شماره 3.2، آذر 1394، صفحه 49-58

مهرداد حجازی؛ سیدمحمد مویدیان؛ مریم داعی