نویسنده = رضا نورزاد
بررسی رفتار استاتیکی و دوره‌ای زهکشی نشده مخلوط ماسه و خرده‌های لاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j30.2023.62453.3226

مسعود روشی؛ رضا نورزاد


بررسی رفتار ماسه ی لای دار تثبیت شده با سیلیس کلوئیدی در مقابل روانگرایی

دوره 38.2، شماره 1.2، خرداد 1401، صفحه 89-98

10.24200/j30.2021.59219.3035

ایمان نوری دلاور؛ رضا نورزاد؛ بهرام طعنه گنبدی


بررسی تاثیر اسلامپ بتن در ظرفیت باربری فشاری ریزشمع بتنی درجا (مطالعه موردی ساختگاه سرخرود)

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 123-129

عیسی شوش پاشا؛ رضا نورزاد؛ محمدحسن کاشی پور؛ سیدجواد جلالی


بررسی تأثیر اسلامپ بتن در ظرفیت کششی شمع بتنی درجا

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 51-60

عیسی شوش پاشا؛ رضا نورزاد؛ غیاث الدین مظفری