نویسنده = اسماعیل افلاکی
تأثیر افزودن سیمان بر پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های مسئله‌دار واقع در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 97-107

پویا صدیقی؛ ابوالفضل اسلامی؛ اسماعیل افلاکی


مطالعات ژئوتکنیکی رسوبات کف دریاچه‌ی ارومیه

دوره 20، شماره 27، تیر 1383، صفحه 46-58

اسماعیل افلاکی


تعیین فشار شکست هیدرولیکی خاک با استفاده از سلول پیشرفته تحکیم

دوره 19، شماره 23، فروردین 1382، صفحه 53-60

علی قنبری؛ اسماعیل افلاکی؛ سیدعبدالعظیم امیر شاکرمی