نویسنده = بیتا آیتی
بررسی سینتیک حذف آنتی‌بیوتیک اکسی‌ تتراسایکلین در محیط آبی توسط نانو ذرات آهن

دوره 2-30، شماره 4.2، دی 1393، صفحه 13-20

پریسا حسن زاده؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


تأثیر پیش‌تصفیه‌ی ازن‌زنی در فرایند فتوکاتالیستی چسبیده ـ معلق در تصفیه‌ی فاضلاب رنگی و تعیین شرایط بهینه‌ی آن

دوره 2-30، شماره 4.1، دی 1393، صفحه 129-136

فرهاد قادری زفره ئی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست؛ رسول صراف ماموری


بررسی تأثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی نرخ نیتریفیکاسیون

دوره 2-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 65-72

علی دهنوی؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی؛ گیتی امتیازی