نویسنده = سیدروح اله حسینی واعظ
طراحی بهینه ی دیوار برشی بتن‌آرمه ی ویژه با در نظرگرفتن اجزاء مرزی

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 75-85

10.24200/j30.2018.1347

سیدروح اله حسینی واعظ؛ حمیدرضا شاهمرادی قمی


مدل‌سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله‌های طبس (۱۹۷۸) و بم (۲۰۰۳)

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 107-116

سیدروح اله حسینی واعظ؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمدکاظم شربتدار؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین