نویسنده = سیدمحمد بینش
بررسی اثر شرایط مرزی بر نتایج شبیه سازی آزمایش های دو محوره با روش اجزاء منفصل

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 67-78

سیدمحمدحسین حسینی؛ سیدمحمد بینش


تحلیل ارتجاعی-خمیری خاک‌های مسلح بااستفاده از روش درون‌یابی نقطه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 49-63

سیدمحمد بینش؛ نادر هاتف؛ ارسلان قهرمانی