نویسنده = عبدالرضا سروقدمقدم
پیشنهاد روش خطی‌سازی معادل برای سیستم‌های مرکزگرا با برکنش کنترل‌شده

دوره 35.2، شماره 1.1، خرداد 1398، صفحه 67-80

10.24200/j30.2018.2070.2084

نوید رهگذر؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ آرمین عظیمی‌نژاد


بررسی حساسیت لرزه‌یی ساختمان‌های بتنی قالب تونلی به خروج از مرکزیت جرم در پلان

دوره 33.2، شماره 3.2، آذر 1396، صفحه 3-16

10.24200/j30.2017.20109

وحید محسنیان؛ سهیل رستمکلایی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ سید بهرام بهشتی اول


تأثیر خروج از مرکزیت جرمی در پلان در حاشیه‌ی ایمنی فروریزش ساختمان قاب خمشی بتنی ویژه تحت زلزله‌های شدید

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 11-23

رامین کتابفروش بدری؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ مسعود نکویی


تأثیر خروج از مرکزیت جرمی در فروریزش پیش‌رونده در ساختمان‌های ۳ طبقه‌ی بتن مسلح تحت اثر بار زلزله

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 87-97

سمیه کریمیان؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ محمدقاسم وتر


بررسی تأثیر مشخصات المان مرزی در رفتار دیوارهای برشی بتنی کوتاه

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 119-127

فرهاد محمدی دارانی؛ عبدالرضا سروقد مقدم


کنترل پیچش ساختمان‌های یک‌طبقه‌ی نامتقارن جرمی توسط میراگرهای اصطکاکی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 9-15

جمال الدین برزویی؛ عبدالرضا سروقدمقدم


بررسی پاسخ‌های پیچشی ساختمان‌های نامتقارن با استفاده از میراگر جرمی تنظیمی

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 73-80

امیرحسن محمودی؛ عبدالرضا سروقدمقدم


مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 3-11

حمید رضا فرشچی؛ عبدالرضا سروقدمقدم