نویسنده = کیومرث ابراهیمی
ارزیابی روابط متداول محاسبه افت هیدرولیکی و واسنجی رابطه هیزن-ویلیامز درلاترال‌های آبیاری قطره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.62619.3234

شاهین شفائی؛ قاسم زارعی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شیما سلیمانی؛ محمد شمسی


تخمین آزمایشگاهی ضرایب پراکندگی طولی و عرضی رسوب‌های ماسه‌یی در حالت اشباع

دوره 35.2، شماره 3.1، آذر 1398، صفحه 33-38

10.24200/j30.2019.20923

محمدرضا ناظم؛ کیومرث ابراهیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ شهاب عراقی نژاد