نویسنده = مهدی عجمی
مدل‌سازی عددی فرآیندهای موفولوژیکی ناحیه سواش در سواحل درشت‌دانه با مدل کد‌ باز XBeach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.63280.3266

سپهر ملکی؛ مهدی عجمی؛ احمد احمدی


بررسی تأثیر پارامترهای محیطی درمورفولوژی کاسپ‌های ساحل بندر رودیک

دوره 35.2، شماره 3.2، آذر 1398، صفحه 35-50

10.24200/j30.2018.2261.2152

الهام ذاکری انارک؛ امیر جباری خامنه؛ مهدی عجمی؛ احمد رضایی مزیک