نویسنده = رضا کرمی محمدی
شناسایی سیستم های چند درجه آزادی تحت ارتعاش محیطی ناایستا

دوره 33.2، شماره 4.2، اسفند 1396، صفحه 37-45

10.24200/j30.2018.1271

رضا کرمی محمدی؛ عباس محبوبی؛ معین خلج


مقاوم‌سازی بهینه‌ی قاب خمشی فولادی با استفاده از روش توزیع یکنواخت تغییرشکل‌ها

دوره 2-30، شماره 3، مهر 1393، صفحه 43-50

رضا کرمی محمدی؛ مریم السادات میرجلالی


مطالعه‌ی پارامتری اثر عوامل مختلف در نیروی وارد بر اجزای غیرسازه‌یی

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 73-80

رضا کرمی محمدی؛ محمد محمدی