نویسنده = علیرضا رهایی
ارزیابی عملکرد سیستم‌های ترکیبی با قاب خمشی و قاب با لینک برشی

دوره 38.2، شماره 1.2، خرداد 1401، صفحه 67-76

10.24200/j30.2022.58422.2979

فرید محمودی صاحبی؛ علیرضا رهایی؛ فرزاد حاتمی برق


بررسی اثر محل قرارگیری و تعداد بازشو در عملکرد دیوار برشی کامپوزیت

دوره 34.2، شماره 2.2، شهریور 1397، صفحه 59-69

10.24200/j30.2018.1364

فرشاد بهزادی نیا؛ علیرضا رهایی


ارزیابی تیرهای فلزی تقویت‌شده با الیاف بسپاری (پلیمری) مرکب

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 15-19

علیرضا رهایی؛ سیدحامد غفاری


رفتار دیوارهای برشی مرکب تحت بارگذاری لرزه‌یی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 21-31

فرازد حاتمی؛ علی رضا رهایی