کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
ارتقاء برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت خط لوله گاز

دوره 37.2، شماره 3.1، آذر 1400، صفحه 3-9

10.24200/j30.2021.54796.2680

مریم معظمی؛ حسین تقدس؛ مهران محمودی؛ آریوبرزن عباسی


مدل سازی پویا نیاز به نیروی کار در پروژه های ساخت

دوره 35.2، شماره 2.2، شهریور 1398، صفحه 69-79

10.24200/j30.2018.2152.2115

شاهین دبیریان؛ سروش عباس پور؛ مصطفی خانزادی


مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از الگوریتم جفت‌گیری زنبورعسل

دوره 35.2، شماره 2.2، شهریور 1398، صفحه 111-122

10.24200/j30.2018.2188.2130

حمیدرضا صفوی؛ محبوبه کلانتری؛ امید بزرگ حداد


آنالیز قابلیت اعتماد و حساسیت شمع‌های فولادی و بتنی با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی

دوره 33.2، شماره 1.2، خرداد 1396، صفحه 61-69

10.24200/j30.2017.1290

مهراله رخشانی مهر؛ حامد میرکمالی؛ ناصر شابختی؛ محسن راشکی


پیش‌بینی بهره‌وری نیروی انسانی و بررسی تأثیر آن در نحوه‌ی عملکرد پروژه

دوره 31.2، شماره 1.2، فروردین 1394، صفحه 101-110

فرناد نصیرزاده؛ پویا نوجه دهی


شبیه‌سازی پیامدهای هم‌زمان ریسک‌ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌ها

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 3-11

فرناد نصیرزاده؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار