کلیدواژه‌ها = همبستگی تصاویر دیجیتال
بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصالات کف‌ستون‌ها به همراه میل‌مهارهای جوش شده بدون خروج از مرکزیت با استفاده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.63404.3271

ایمان کرمی؛ سید رسول میرقادری؛ امیر رضا قیامی آزاد؛ محمود علی


بررسی تأثیر الیاف در رفتار فشاری و کششی بتن از طریق: مطالعه‌ی تجربی، روش همبستگی تصاویر دیجیتال و روش اجزاء محدود

دوره 35.2، شماره 4.2، اسفند 1398، صفحه 11-20

10.24200/j30.2018.5173.2207

میلاد آرام پرتان؛ حمید اسکندری نداف؛ مجتبی لزگی نظرگاه؛ مرتضی قارونی نیک