کلیدواژه‌ها = بتن خودمتراکم
بررسی خصوصیات بتن خودمتراکم پلیمری

دوره 32.2، شماره 3.1، آذر 1395، صفحه 79-86

علی حیدری؛ فاطمه غفاری


حالت نهایی و شکل‌پذیری دال‌های بتن خودمتراکم مجوف پیش‌تنیده‌ی پیش‌ساخته

دوره 2-28، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 131-140

علی اکبر مقصودی؛ میثم ترکمان زاده؛ محمد مقصودی


پیوستگی بین آرماتور و بتن‌های بازیافتی

دوره 2-27، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 93-99

محمدرضا اصفهانی؛ امین حاکمی