کلیدواژه‌ها = خاک رس
تاثیر شیرابه زباله بر پارامترهای دینامیکی خاک‌های رسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j30.2023.61511.3182

رضا ایرانی؛ مجید یزدان دوست؛ محمودرضا شاهوردی


بررسی اثر المان های موجود در پوست تخم مرغ در تثبیت خاک رس به روش ژئوپلیمر

دوره 39.2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 51-57

10.24200/j30.2023.59981.3092

آتوسا وثیق؛ دانیال معظمی؛ شهرام پوراکبر