کلیدواژه‌ها = پاسخ لرزه‌یی
پاسخ لرزه‌یی برون‌صفحه‌ی درّه‌ی آبرفتی گوسی

دوره 37.2، شماره 2.2، شهریور 1400، صفحه 115-130

10.24200/j30.2020.56151.2801

مهدی پنجی؛ سعید مجتبی زاده حسنلوئی


طراحی لرزه‌یی قاب‌های مهاربندی شده‌ی واگرای خمشی با تیر پیوند میانی با استفاده از روش انرژی

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 123-131

سیدرسول قادری؛ شهرزاد دستمالچی؛ سیدمهدی زهرائی