کلیدواژه‌ها = جابه‌جایی
بررسی اثر پیش تنیدگی در پایه‌های پل بتنی

دوره 34.2، شماره 4.2، اسفند 1397، صفحه 121-131

10.24200/j30.2019.1447

متین اشرف خراسانی؛ اصغر وطنی اسکویی؛ سعید معدنی


استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه‌ی نتایج با روش تحلیلی

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، مهر 1388، صفحه 25-33

سیدفؤاد آقامیری؛ سیدحامد صدرائی