کلیدواژه‌ها = جذب آب
تأثیر سنگ‌دانه‌های حاصل از بتن‌های بازیافتی، شیشه و پلاستیک‌های زائد در خواص بتن

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 111-119

محمود نیلی؛ نادر بیگلری جو؛ مهرداد رزم آرا


بررسی تغییرات مقاومت فشاری و تخلخل در هسته‌ی سازه‌های بتنی حجیم با مقاومت زیاد

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 101-109

محمود نیلی؛ امیرمسعود صالحی