کلیدواژه‌ها = کنترل نیمه‌فعال
کنترل لرزه یی پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده ی فازی خودتنظیم

دوره 38.2، شماره 4.1، اسفند 1401، صفحه 73-84

10.24200/j30.2022.60707.3117

سجاد ابریشمی؛ عباس کرم الدین؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی