کلیدواژه‌ها = خرابی پیش‌رونده
آنالیز خرابی پیش رونده ی ساختمان های دال تخت با درنظرگرفتن اثر پس پانچ

دوره 37.2، شماره 1.1، خرداد 1400، صفحه 131-141

10.24200/j30.2020.54914.2683

اسماعیل موسی پور؛ واحد قیاسی؛ رحمت مدندوست


بررسی اثر انواع اتصال های گیردار در رفتار قاب خمشی فولادی تحت خرابی پیش‌رونده

دوره 35.2، شماره 4.1، اسفند 1398، صفحه 93-100

10.24200/j30.2018.5613.2273

غلامرضا نوری؛ امیر قنویی رستگار؛ ابوالفضل یوسف پور اوندری


بررسی قابلیت خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی با سقف های مختلط

دوره 32.2، شماره 3.1، آذر 1395، صفحه 87-96

غلامرضا قدرتی امیری؛ پویا کافی سیاه اسطلخی


مقاومت در برابر خرابی پیش‌رونده ساختمان‌های بتنی با شکل‌پذیری‌های مختلف

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 3-10

رضا عباس نیا؛ ابوالفضل یوسف پور اوندری


تأثیر نوع سیستم باربر جانبی در عملکرد لرزه‌یی قاب‌های فولادی ویژه تحت خرابی پیش‌رونده

دوره 31.2، شماره 4.2، اسفند 1394، صفحه 101-108

حمیدرضا توکلی؛ علی رشیدی آلاشتی؛ سوده اکبرپور


تأثیر خروج از مرکزیت جرمی در فروریزش پیش‌رونده در ساختمان‌های ۳ طبقه‌ی بتن مسلح تحت اثر بار زلزله

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 87-97

سمیه کریمیان؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ محمدقاسم وتر


مدل‌سازی آزمایشگاهی کمانش موضعی خطوط لوله‌ی دریایی دارای خوردگی تحت بارگذاری محوری متناوب

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 17-24

محمد پیکانو؛ مصطفی زین الدینی؛ محمد معتمدی