کلیدواژه‌ها = عملکرد لرزه‌یی
پاسخ سازه های جداسازی شده با درز لرزه یی ناکافی

دوره 36.2، شماره 1.2، خرداد 1399، صفحه 85-97

10.24200/j30.2018.5558.2387

مصطفی مسعودی؛ مونا قلعه نوی


تعیین ضریب شبه استاتیکی دیوارهای خاک مسلح بر اساس عملکرد لرزه‌یی

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 33-43

علی کمک پناه؛ رضا صادق زادگان؛ مجید یزدان دوست