کلیدواژه‌ها = روش اجزاء مجزا
اثر هیدرومکانیکی توده‌سنگ پی بر پایداری سدهای بتنی وزنی

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 3-12

رضا مهین روستا؛ محی الدین حمیدی پور


مدل‌سازی دیوارهای خاکی مسلح‌شده با نوارهای فلزی به‌روش اجزاء مجزا

دوره 25، شماره 48.1، تیر 1388، صفحه 3-13

غلامحسین رودی؛ علی اصغر میرقاسمی


تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 49-57

مصطفی شریف‌زاده؛ مسعود قربانی؛ رضا مسعودی؛ محسن شریفی