کلیدواژه‌ها = مقاومت فشاری بتن
مدل‌های احتمالاتی برای پیش‌بینی تنش تسلیم میلگرد و مقاومت فشاری بتن بر مبنای رگرسیون خطی بیژین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62665.3238

حمیدرضا نوربالاتفتی؛ مجتبی محصولی


بررسی عددی اثرات ریزساختار بر مقاومت فشاری بتن

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 61-70

محمدرضا یعقوبی؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی