کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
بررسی و مقایسه ی مشخصات مخلوط های پایه ی سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری مختلف

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 135-145

10.24200/j30.2019.53636.2565

هادی چهرازی سفید دشتی؛ سید حسام مدنی؛ علی سعیدی کیا


بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی بتن خودمتراکم بازیافتی و تقویت آن با میکروسیلیس

دوره 36.2، شماره 2.1، شهریور 1399، صفحه 91-104

10.24200/j30.2018.51399.2401

محمود اکبری؛ مهدی ظهرابی؛ منیره قندهاری


بررسی مشخصه های دوام و مقاومت روسازی بتن غلتکی

دوره 33.2، شماره 3.1، آذر 1396، صفحه 39-45

10.24200/j30.2017.20075

سید حسام مدنی؛ علیرضا پورخورشیدی؛ طیبه پرهیزکار؛ جعفر سبحانی


تأثیر سنگ‌دانه‌های حاصل از بتن‌های بازیافتی، شیشه و پلاستیک‌های زائد در خواص بتن

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 111-119

محمود نیلی؛ نادر بیگلری جو؛ مهرداد رزم آرا


بررسی اثر سیستم‌های عمل‌آوری در خواص مهندسی و دوام بتن‌های حاوی زئولیت

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 113-118

علی اکبر رمضانیانپور؛ سیده رحیمه موسوی؛ موسی کلهری