کلیدواژه‌ها = تیر بتن‌آرمه
بررسی آزمایشگاهی وصله ی مکانیکی میلگردهای کششی تیر بتن آرمه تحت خمش

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 107-117

10.24200/j30.2020.54320.2630

علی خیرالدین؛ پیام طریقی؛ قاسم پاچیده؛ صادق هاشمی


بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (G‌F‌R‌P) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 13-23

مهرانه رخشانی مهر؛ محمدرضا اصفهانی؛ سید روح الله موسوی